شولیشه آوسبیلدونگ چیست؟

 

در این نوع آوسبیدونگ‌ها ساعات کار عملی کمتر از ساعات درسی است و بیشتر دوره تئوری دارد.

این آوسبیلدونگ ها بیشتر در رشته های پرستاری، بانک داری، فروشندگی، طراحی، صنعت و در بخش های تجارت ومهندسی کاربرد دارند.

همه بخش های تئوری و عملی این رشته ها در یک مدرسه تخصصی بنام (Berufsfachschule) یا (Berufskolleg) سپری میشود.

این آوسبیلدونگ‌ها معمولا بین یک تا سه سال طول می کشد و توسط مدارس دولتی و خصوصی ارائه شده میتوانند.

مدارس خصوصی اغلب هزینه دارند. برخلاف آوسبیلدونگ‌های دوگانه شما در بیشتر آوسبیلدونگ‌های مدرسه‌ای به غیر از رشته پرستاری، دستمزد دریافت نمی‌کنید.