فک میکنم شش ماه اول مهاجرت احتمالا برای همه یک مقدار سخته!

فک میکنم شش ماه اول مهاجرت احتمالا برای همه یک مقدار سخته!

بنظرم این سختی منطقیه ، چون با یک زبان و فرهنگ و شرایط جدید مواجه میشیم.

بنظرم میشه باانجام یک سری کارها این مدت رو آسونتر کرد. مثلا سعی کنید در طول روز کمترخونه باشید.

بعضیهامون فک میکنیم که با تو خونه موندن میتونیم بیشتر روی زبان آلمانیمون تمرکز کنیم و تصورمون اینکه صبر میکنم تا زبانم بهتر بشه و بعد ارتباطم رو با آلمانیها بیشتر میکنم.(البته این درمورد بچه هایی هست که به زبان آلمانی میان)

امابنظرم این تصور اشتباهه واتفاقا برعکس هست و هرچه بیشتر ارتباط داشته باشید هم زبانتون قوی تر میشه و هم اینکه دوستهای بیشتری پیدامی کنید و خوب البته اینجوری در مود بهتری هم قرار میگیرین.
سعی کنین آخرهفته هارو بادوستاتون برنامه بزارین یا اگه کتابخونه دانشگاه نزدیکتون هست برید کتابخونه و خوب ورزش هم که همیشه بنظرم حالمون روخوب میکنه.

من خودم اگه می تونستم برگردم عقب از لحظه لحظه اون دوران سعی میکردم استفاده کنم.

بنظرم هممون باید اینو یاد بگیریم که از مسیر لذت ببریم و یادمون باشه همیشه سختترین راهها لزوما بهترین راهها نیستن.