دوآله بروف‌لیشه آوسبیلدونگ چیست؟

این آوسبیلدونگ از بخش های تئوری و عملی ترکیب شده است. این دوره ها برای کسانی‌که مدرک تحصیلی و یا تجربه کاری ندارند میتواند فرصت های مفیدی را آماده کند. این دوره نظر به رشته ای که شما انتخاب کرده‌اید، معمولا بین دو تا سه سال و نیم طول می‌کشه.

شما یک یا دو روز در هفته، یا چند هفته باهم در یک مدرسه فنی (Berufsschule) درس میخوانید و بقیه مدت دوره آوسبیلدونگ رو در یک شرکت مشخص برای کار عملی سپری می کنید و مهارتهایی را که آموخته اید را بکار میبندید. به همین دلیل آوسبیلدونگ دوگانه میگویند.