دانشگاه RWTH آخن

معرفی دانشگاه

دانشگاه صنعتی آخن که نام کامل آن Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen است را در سال 1870 تأسیس کرده اند. این دانشگاه در میان سایر دانشگاه های آلمان، بیش ترین بودجه تحقیقاتی و بالاترین درآمد سرانه هیئت علمی را داراست. دانشگاه RWTH آخن که در رشته های فنی و مهندسی شهرت بسیاری دارد در شعار خود به آینده نیز اشاره کرده و تأکید می کند که باید به آینده اندیشید. این دانشگاه دولتی است و سرمایه آن 936 میلیون پوند می باشد.

 

دانشکده ها

دانشکده ریاضیات، علوم کامپیوتر و علوم طبیعی/ دانشکده معماری/ دانشکده مهندسی عمران/ دانشکده مهندسی مکانیک/ دانشکده GeoResources و مهندسی مواد/ دانشکده مهندسی برق و فناوری اطلاعات/ دانشکده هنر و علوم انسانی/ دانشکده اقتصاد و بازرگانی/ دانشکده پزشکی

 

 

راه های ارتباطی

1- وب سایت دانشگاه: https://www.rwth-aachen.de/

2- اینستاگرام: https://www.instagram.com/rwthaachenuniversity/

 

 

منابع

 

https://www.visamondial.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/

 

http://ezapply.ir/university/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D9%86Rheinisch-Westf%C3%A4lische-Technische-Hochschule-Aachen