تمام کسانی که در ایران دبیرستان رو تموم کرده اند و قصد ادامه تحصیل در مقطع لیسانس را در آلمان باهمان مدرک
دیپلم را دارندباید یک دوره کالج را پیش از دانشگاه سپری کنند که با توجه به رشته مورد علاقه برای ادامه تحصیل در دانشگاه
باید یکی از کالج های زیر راسپری بکنند:

 

M-Kurs:
برای کسانی که میخواهند در دانشگاه رشته های علوم تجربی مثل؛ پزشکی, زیست، داروسازی بخونن
دروس : آلمانی, ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست شناسی

T-Kurs:

برای کسانی که میخوان رشته های فنی و مهندسی بخونن
دروس: آلمانی, ریاضی, فیزیک, شیمی

W-Kurs:
برای کسانی که قصدادامه تحصیل در رشته های اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی و … دارند. دروس: آلمانی, ریاضی, اقتصاد,
تاریخ جغرافی سیاست, انگلیسی

G-Kurs:
برای کسانی که قصد ادامه تحصیل رشته های علوم انسانی مثل فلسفه، روانشناسی، آموزش زبان آلمانی، پداگوگی، حقوق